Difference between revisions of "Everything Wiki:Our Benefits"

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
<h2>Naše výhody</h2>
+
<h2>Our Benefits</h2>
  
<p><strong>Výhody pro moderátory:</strong></p>
+
<p><strong>Benefits for moderators:</strong></p>
  
 
[[File:Benefits.png|right]]
 
[[File:Benefits.png|right]]
  
 
<ul>
 
<ul>
     <li><span>Členství ZDARMA</span></li>
+
     <li><span>FREE membership</span></li>
     <li><span>Platba za tvorbu článků. Odměna je poskytována prostřednictvím samostatné crypto mince*.</span></li>
+
     <li><span>Payment for creating articles. Compensation is provided via a separate cryptocoin*.</span></li>
     <li><span>Prémie pro nejlepší a nejaktivnější moderátory. Bonusové platby se odvíjejí od pořadí a počtu vytvořených a upravených článků.</span></li>
+
     <li><span>Bonus payments for the best and most active moderators. Bonus payments are based on the ranking and the number of articles created and edited.</span></li>
     <li><span>Žebříček největších moderátorů na domovské stránce</span></li>
+
     <li><span>Ranking of the biggest moderators on the home page</span></li>
     <li><span>Dobrá pověst moderátorů</span></li>
+
     <li><span>Good reputation for moderators</span></li>
     <li><span>Součást aktivní komunity Everything|Wiki</span></li>
+
     <li><span>Part of the active community of Everything|Wiki</span></li>
     <li><span>Dodatečná platba za doporučené objednávky. Pokud si u nás zákazník objedná zboží, předáme tyto objednávky našim moderátorům.</span></li>
+
     <li><span>Additional payment for referred orders. If a customer books an item with us, we will pass these orders on to our moderators.</span></li>
     <li><span>Moderátoři mohou nabízet tvorbu článků mimo Everything|Wiki jako službu bez povolení.</span></li>
+
     <li><span>Moderators may offer article creation outside of Everything|Wiki as a service without permission.</span></li>
 
</ul>
 
</ul>
  
<p><strong>Obecné výhody pro celou komunitu:</strong></p>
+
<p><strong>General benefits for the whole community:</strong></p>
  
 
<ul>
 
<ul>
     <li><span>Členství ZDARMA</span></li>
+
     <li><span>FREE membership</span></li>
     <li><span>Mince můžete také zaparkovat na Everything|Wiki a vydělat na tom. Všichni držitelé mincí se tak budou navíc podílet na příjmech platformy za držení mince.</span></li>
+
     <li><span>You can also park the coin on Everything|Wiki and earn profit. Thus, all coin holders will additionally participate in the platform's revenues for holding the coin.</span></li>
     <li><span>Díky přebytečným příjmům Everything|Wiki odkoupí distribuované mince zpět z trhu a částečně je spálí, aby vytvořila nedostatek mincí, což následně udrží stabilní cenu nebo zvýší její hodnotu.</span></li>
+
     <li><span>With surplus revenue, Everything|Wiki will buy the distributed coins back from the market and will partially burn them to create a shortage of the coin, which will then keep the price stable or increase the value.</span></li>
     <li><span>Čím rychleji začnete, tím více mincí získáte, protože za vytvoření článku na začátku platíme více.</span></li>
+
     <li><span>The faster you start, the more coins you get, because we pay higher for article creation in the beginning.</span></li>
 
</ul>
 
</ul>
  
<p style="font-style:italic;">*Všechny platby prostřednictvím Everything|Wiki budou vyplaceny v našich crypto mincích. Dokud není k dispozici vlastní mince, sbírají se body, které se později převedou na mince. Do spuštění mince získáte až +20 % mincí navíc. Později lze naši minci převést na požadovanou měnu na burzách.</p>
+
<p style="font-style:italic;">*All payments via Everything|Wiki will be paid in our cryptocoin. As long as there is no own coin, points are collected and are converted into coins later. Until the coin launch you get up to +20% more coins. Later, our coin can be converted to your desired currency on Exchanges.</p>
  
<p>Připojte se nyní a získejte plat jako moderátor v libovolném jazyce nebo se staňte členem komunity a získejte podíl na příjmech.</p>
+
<p>Join now and get paid as a moderator in any language you like, or become a community member and get a share of the revenue.</p>
  
<p>[[https://everything.wiki/index.php?title=Special:CreateAccount&returnto=Main+Page|Klikněte zde pro registraci]]</p>
+
<p>[[https://everything.wiki/index.php?title=Special:CreateAccount&returnto=Main+Page|Click here to register]]</p>

Latest revision as of 09:46, 28 September 2021

Our Benefits

Benefits for moderators:

Benefits.png
 • FREE membership
 • Payment for creating articles. Compensation is provided via a separate cryptocoin*.
 • Bonus payments for the best and most active moderators. Bonus payments are based on the ranking and the number of articles created and edited.
 • Ranking of the biggest moderators on the home page
 • Good reputation for moderators
 • Part of the active community of Everything|Wiki
 • Additional payment for referred orders. If a customer books an item with us, we will pass these orders on to our moderators.
 • Moderators may offer article creation outside of Everything|Wiki as a service without permission.

General benefits for the whole community:

 • FREE membership
 • You can also park the coin on Everything|Wiki and earn profit. Thus, all coin holders will additionally participate in the platform's revenues for holding the coin.
 • With surplus revenue, Everything|Wiki will buy the distributed coins back from the market and will partially burn them to create a shortage of the coin, which will then keep the price stable or increase the value.
 • The faster you start, the more coins you get, because we pay higher for article creation in the beginning.

*All payments via Everything|Wiki will be paid in our cryptocoin. As long as there is no own coin, points are collected and are converted into coins later. Until the coin launch you get up to +20% more coins. Later, our coin can be converted to your desired currency on Exchanges.

Join now and get paid as a moderator in any language you like, or become a community member and get a share of the revenue.

[here to register]